Årsmöte 2021

Årsmöte online via Teams söndag 21 mars kl 15.00. Anmälan senast 17 mars info@atrvasternorrland.se. Möteslänk skickas på fredag kväll. Möteshandlingarna skickas vid anmälan. Varmt välkomna!

Nyheter från ATR Riks

Vad händer med Kongressen och festivalen 2020:https://www.atr.nu/2020/04/07/atr-festivalen-2020/ Vill du bli medlem i ATR och således även i ATR Västernorrland?Så här går det till: Nu kan du läsa tidningen Teaterforum här