Styrelse

Kerstin Wörler, ordförande
Kerstin bor i Härnösand och är medlem i Höga Kustens teaterförening.

Sarita Sandström, vice ordförande
Bor i Kramfors och är aktiv i Höga Kustens teaterförening sedan många år tillbaka.

Christer Wistén, kassör
Engagerad i Teaterspegeln, Örnsköldsvik, sedan många år. Aktiv skådespelare med stort humorutspel.

Elisabeth Jäntti
Elisabeth är sedan många år aktiv i O-revyn i Västansjö/Kramfors.

Kicki Sörlén, ledamot
Aktiv i Sollefteå Amatörteater.

Mimmi Johnsson, ledamot
Mimmi är medlem i Sollefteå amatörteater och bl.a. regisserar deras föreställningar.

Tord Lundgren, ledamot
Tord har spelat amatörteater sedan 70-talet och är engagerad bl.a. i Föreningen Svartviksspelet, Njurunda.

Kärstin Leander, suppleant
Kärstin har startat upp och är en av de drivande krafterna i Ånge Kabaré. Har regisserat flera stora produktioner i länet.

Mahlin Hörnlund, suppleant
Mahlin är aktiv i Teater Viljan, Örnsköldsvik, leder teatergrupper, regisserar och ljussätter.