Egen verksamhet

Regiutbildning i samarbete med Teater Västernorrland har startat och pågår under 2 år. Ansvarig ledare är teaterchefen Kristoffer Berglund. 18 deltagare från 12 olika föreningar och en folkhögskola, från 6 olika kommuner är med . Nästa utbildningshelg blir 12-13 december 2020.