Egen verksamhet

Teaterhelg på Ulvön.

Teaterforum

Regiutbildning

Regiutbildning i samarbete med Teater Västernorrland startades på hösten 2020 och den var planerad som två årig utbildning. På grund av pandemin blev det nystart på hösten 2021. Ansvarig ledare är teaterchefen Kristoffer Berglund.
18 deltagare från 11 olika föreningar och en folkhögskola, från 6 olika kommuner var med i början. Under tidens gång har antalet minskat till 12 deltagare.
Utbildning avslutas på hösten 2023.