Bidrag till Barn- & Ungdomsverksamhet

Stöd till barn- och ungdomsverksamhet.

För amatörteaters framtid är det viktigt att satsa på barn och unga och få dem att intressera sig för teater samt även engagera sig i föreningsarbetet. Därför vill ATR Västernorrland stödja föreningar ekonomiskt för att starta nya barn- och ungdomsgrupper.

Bidraget.

Bidraget söks terminsvis, senast 30 november för kommande vårtermin och senast 30 juni för kommande hösttermin. Terminsredovisningen i samband med ansökan är förutsättningen för det försatta bidraget.

Bidraget betalas ut senast den 15 Januari för vårterminen och senast den 15 augusti för höstterminen.

Bidraget beviljas som Stöd till barn- och ungdomsverksamhet och kan högst vara 15.000 kr per termin/grupp. Bidraget beviljas en termin i tager och som längst under 6 terminer. En och samma förening kan ha flera verksamma barn-och/eller ungdomsgrupper och få bidra till dem alla.

Villkor
Ansökan
Terminsredovisning