Villkor för Stöd till barn- och ungdomsverksamhet.

Avtalsvillkor.

  • Föreningen ordnar barn- och ungdomsverksamheten i egen regi.
  • Deltagarna skrivs in som föreningens medlemmar.
  • Verksamheten ska vara ny i föreningens regi, ske på regelbunden basis (veckovis) och ha en tydlig och långsiktig verksamhetsplan/mål.
  • Bidraget ska användas endast för att täcka barn- och ungdomsverksamhetens kostnader (ledararvoden, löner, hyror, material etc).
  • Föreningen ska vara inblandad i verksamheten, ansvaret samt driften kan ej lämnas över till externa aktörer (exempelvis ledarna). Föreningen ska kunna redovisa hur barnen och ungdomarna har varit delaktiga i föreningens övriga verksamhet (föreningens produktioner, styrelsearbete, övrigt föreningsarbete)
  • Bidraget ska leda till en långsiktig verksamhet. Efter tredje terminen ska planering för fortsättningen ingå i ansökan. Föreningen måste ha en plan på hur verksamheten kan finansieras när stödet från ATR Västernorrland är förbrukat. Planering ska ske tillsammans med ATR Västernorrland. Kommun, studieförbund eller/och annan finansiär kan vara inblandad.
  • I marknadsföring och kommunikation utåt ska bidraget från ATR Västernorrland nämnas och logotypen ska användas i samband med barn -/ungdomsgruppens eventuella produktioner.
Undantag och reservation.

Bidraget kan vanligtvis ej sökas för föreningens redan fungerande barn- eller ungdomsverksamhet. Bidraget kan dock beviljas retroaktivt för tidigare under året startad verksamhet.

ATR Västernorrland reserverar sig rätten att ändra avtalsvillkoren om dess ekonomiska förutsättningar förändras. Den årliga budgeten styr antalet barn- och ungdomsverksamheter som kan stödjas. ATR Västernorrlands styrelse beslutar om stödet. ATR’s medlemsföreningar har förtur.
Är du inte medlem i ATR, Klicka här!

Föreningens kan bli återbetalningsskyldig om avtalsvillkoren inte uppfyllts och bidraget använts till annat än barn – och ungdomsverksamhet.